ุster Velling kirkegård

ุster Velling-Helstrup-Grensten Pastorat - Randers Provsti - Århus Stift


Søg efter afdøde på kirkegården


 

Ønsker du visning af alle, indtaster du %-tegnet.  • Foto 2011: Hother Bjerre Ladefoged
  • Indtastning: Hother Bjerre Ladefoged
  • Statistik: Gravsten: 116. Personer: 179.

copyright © hr-ladefoged.dk 2007
Retur til forsiden